Kelompok Tenun
Weefgroep

Weven van doeken is een traditionele activiteit van vrouwen op
de Zuidwestereilanden. De motieven in de doeken zijn vaak
nauw verbonden met de eigen familie. In wat groter verband is
er sprake van specifieke motieven op de verschillende eilanden en kan gesproken worden van bijvoorbeeld specifiek
“Kisarees weefwerk”.

In 2004 is een vrouwengroep gevormd  op Oirata-Timur op het
eiland Kisar met als doel:  ‘het weven te stimuleren en het weven als ambacht te behouden’.

Verder kunnen de vrouwen hiermee een bescheiden extra
inkomensbron verkrijgen. Ook zou(den) vrouwen(weef)groep(en) een belangrijke rol kunnen krijgen in verdere activiteiten voor de ontwikkeling van het dorp(en).

Het weven is anno 2012 op een laag pitje gezet.

 

 

 

 

 

 

ikat

 

 

 

 

 

 

 

Ikat is een techniek waarmee men d.m.v. het samenbinden van garens motieven in
het textiel verkrijgen. Dit gebeurt voordat de garens worden geverfd.