Gulah Mera
Rode (p
alm)suiker

Een van de activiteiten om samen met de bevolking te kijken, welke inkomensgenerende activiteit kan worden ontplooit,  is de verkoop van palmsuiker.

Hiertoe is in 2005 het maken en verkopen ‘Gula Merah’ gestart.De palmsuiker werden verkocht aan een organisatie  in Ambonstad die de suiker naar Nederland verscheept  en te koop aanbied.

Momenteel worden de suikers alleen op de lokale markt te koop aangeboden.