Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

Het doel van de stichting is de lokale bevolking van de ‘Zuidwestereilandengroep’
in staat te stellen te werken aan een menswaardig bestaan.

Hoe wil zij dit doen?

Zij wil dit doen door het stimuleren en bevorderen van eigen initiatieven en
daarmee de toekomstige generaties bewust te laten maken van de eigen
capaciteiten.

 

Projecten