Werkgroep Analutur

De werkgroep is in 2006 geformeerd om het dorp Analutur,
daar waar nodig, te ondersteunen in de ontwikkeling.

Het initiatief hiertoe ligt bij de bewoners van het dorp Analutur.

De werkgroep Analutur bestaat uit leden waarvan met name
de ouders afkomstig zijn van Analutur op het eiland
Babar.
Tot de werkgroep behoren Paulus Oraille, Anna Joseph en
Benny Oraille. Inmiddels heeft de werkgroep een vaste kern
van vrijwilligers met een eigen achterban.

 

 

Voorlichting en Fondswerving.

  • activiteiten
  • bijeenkomsten
  • missie naar de babararchipel
  • overig