Oprichting
In februari 2004 vonden de voorbereidingen plaats voor de oprichting van de stichting en op 19 maart 2004 is MauTeri als stichting een feit.

Naamgeving
Als officiële naam voor de stichting is gekozen voor MauTeri, no-o ka tulne. Verder te noemen MauTeri.
In de taal van Oirata betekent Ma’u = kom en Teri = meten. In het Moluks Maleis = mari datang ukur.
No-o ka tulne staat voor tolong menolong of ook tolong bersaudara (lain bantu lain)

logo

Logo
Op de voorgrond no-o ka tulne als schild.
Want samen delen en het over en weer uitwisselen van kennis daar gaat het ons om.
Op de achtergrond symbolisch de letter R voor Ratu-ha-wa’ini en nakomelingen of anak cucu betekend.
De arcering onder de letter R staat voor zon-maan en hitte-koelte filosofie in de cultuur en in het denken van de ‘Zuidwestereilandengroep’.