Bestuur en adresgegevens

Bestuur
Voorzitter: Bettie Ratuhaling
Secretaris: Ernst Roemers
Penningmeester: Mirjam de Vries

Bestuurlijke ondersteuning
Nonna Bruinsma: secretarieel
Morena Schultinge: website redactie

Adresgegevens
Stichting MauTeri
Gasthuislaan 85
2611 PX Delft
Telefoon: 015 21 27 444
Email: info@mauteri.org
Webpagina: www.mauteri.org
Bankrekening: NL76 ABNA 0408 9432 38 ABN-AMRO te Niezijl

De stichting MauTeri is opgericht in maart 2004.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer:
27266072

logo anbi

In 2008 heeft stichting MauTeri de ANBI status verkregen en is daarmee als Algemeen Nut Beogende Instelling door de belastingdienst erkend.
ANBI-kenmerk: (RSIN) 816814223

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting MauTeri heeft geen CBF keurmerk.

Reden voor het niet aanvragen van het keurmerk zijn de kosten voor periodieke hertoetsing. Voor een kleine stichting als MauTeri is het te duur. MauTeri wil de verkregen inkomsten zoveel mogelijk ten goede laten komen aan haar projecten.

De stichting heeft geen betaalde krachten.

 

Beleidsplan 2014-2015
Jaarverslag 2012