MauTeri voor steun aan de ‘Zuidwesteneilandengroep’, Maluku

Door haar bestaan als kleine PI-organisatie draagt MauTeri in Nederland haar steentje bij, aan de bewustwording bij vraagstukken van internationele samenwerking en duurzame ontwikkeling. De millenniumdoelen spelen hierbijeen centrale rol.

Door kleinschalige projecten op de ‘Zuidwestereilandengroep’ te realiseren stimuleert MauTeri de betrokkenheid. MauTeri doet dit door burgers in Nederland actief te betrekken bij de activiteiten van MauTeri, en hiermee de minimale aandacht voor de ‘Zuidwestereilandengroep’ te vergroten.

millenniumdoelen
voor meer info: www.millenniumdoelen.nl