“Eilanden uit de vergetelheid halen”

Bekendheid krijgen en steun. Dat is voor MauTeri belangrijk tijdens activiteiten. Meestal is hierbij het onderdeel “eigen bijdrage”, mede aanleiding om fondwervingsactiviteiten te houden. In de ruimste zin van het woord. Hierbij gaat het werven van fondsen geleidelijk over in het geven van voorlichting.

Tijdens een fondswerfactiviteit wordt veel aandacht besteed aan de ‘Zuidwestereilandengroep’ en haar bevolking. Het opvoeren van bijvoorbeeld traditionele dansen en de verkoop van Molukse gerechten zijn hier additionele elementen.
Hiermee stimuleert MauTeri de betrokkenheid van de Nederlandse burgers door de één op één benadering.